INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ADOPCI

V době vzniku spolku Heart for Romanian dogs z.s. měli již jeho členové nemalé osobní zkušenosti s pomocí v Rumunsku a byli detailně seznámeni s problematikou tamních opuštěných psů , s příčinami, rozsahem problému i variantami jeho dlouhodobého řešení. 

Odhadovaný počet bezprizorních psů v Rumunsku se pohybuje mezi 1-5 miliony. Nalézt domov všem těmto psům nebo je jednoduše odvézt a rozmístit do dalších zemí není reálné, jak logisticky, tak z toho důvodu, že populace psů se v průběhu roku opakovaně rozrůstá s dalšími štěňaty, takže pokud by se veškerá psí populace v jeden krátký moment kompletně nesterilizovala a neodvezla, jednalo by se o proces „zachraňování“ psů bez konce – v začarovaném kruhu. 

Primárním účelem naší organizace, k němuž proto směřujeme veškerou naši práci – je záchrana a zajištění životních potřeb pro stovky rumunských psů – tj. poskytování krmiva, zabezpečení fungování azylů a kompletní veterinární péče v kombinaci s kastracemi v co největším rozsahu. Pouze kastrace mohou jednou celý problém vyřešit. Proto realizujeme vlastní kastrační program. 

Vzhledem k všeobecné náročnosti těchto úkolů nespadají do našich aktivit přímé adopce. Adopcemi se náš spolek nezabývá, pejsky aktivně neinzerujeme ani o nich neposkytujeme podrobné informace zájemcům.

Přímé adopce z azylů, kde pomáháme, zajišťují jiné zahraniční organizace – adopční agentury, které se naopak zaměřují pouze a jen na adopce (Velká Británie, Německo, Rakousko).