KASTRAČNÍ PROGRAM

CO JE NAŠE HLAVNÍ PRIORITA?

KASTRAČNÍ PROGRAM

Zaměření činnosti spolku Heart for Romanian dogs z.s. lze jednoduše shrnout ve dvou bodech:

1) Záchrana a zajištění životních potřeb co největšího počtu opuštěných rumunských psů v podporovaných azylech na území Rumunska.

2) Financování a vedení kastrační kampaně ve spolupráci s rumunskými kolegy – záchranáří a veterináři.

A právě druhému bodu se bude blíže věnovat následující text.

Problém rumunských toulavých psů je skutečnost dlouhotrvající, závažná a především mnohovrstevnatá, tj. nemá pouze jednu jedinou příčinu. Ohromný počet psů bez domova na celém území Rumunska, odhadovaný na 1-5 milionů jedinců,  vznikal v průběhu dlouhých desetiletí a má svůj počátek již v komunistické éře. Celoplošné opomíjení kastrací vedlo ke stavu, kdy dnes Rumunsko drží jasný primát v počtu bezprizorních psů v celé Evropě. 

Jedna jediná nevykastrovaná fena je schopna během svého reprodukčního životního cyklu přivést na svět obrovské množství štěňat. Spousta z nich umírá na nemoci, na silnicích, kvůli špatným životním podmínkám, po útoku jiných psů, ve velkém utrpení. Zbylá část, která doroste do dospělosti, rozšíří populaci a vede k pokračování – dalšímu zhoršování – celého stavu.

V Rumunsku se sice již začínají objevovat organizované snahy o cílené a plošné kastrace, tempo a rozsah těchto kroků jsou však velmi pomalé a omezené. Značný počet z vykastrovaných zvířat je výsledkem práce zahraničních neziskových organizací působících v zemi, bez jejichž aktivit by situace tamních psů byla ještě nesrovnatelně horší. 

Nečinnost místních úřadů a obyvatel v tomto směru má několik důvodů. Za prvé Rumuni nejsou žádným národem pejskařů a troufneme si říci ani milovníků zvířat. Ještě dnes v 21. století se často přístup ke zvířatům, myšleno těch chovaných doma, dá definovat jako čistě užitkový až bezcitný. Narážíme na vyhublé koně zapražené v povozech, krávy na řetězu zjevně ve špatné kondici nebo klasický obrázek psa přivázaného na řetězu u domu jako levná verze zabezpečovacího systému obydlí a zahrady. 

S domorodou mentalitou jde ruku v ruce i další komplikace pro kastrační programy, a to vysoká míra zkorumpovanosti napříč celou rumunskou společností. Uvedený faktor způsobil, že finanční podpora směřovaná na sledované aktivity často svému účelu vůbec neposloužila. 

A na neposledním místě je důvodem obecně špatná ekonomická situace nemalé části obyvatelstva, jednoduše řečeno omezené finanční možnosti zkombinované s nedostatkem osvěty vedou k nezájmu o kastraci i vlastních psů, natož cizích. 

Pro spolek Heart for Romanian dogs z.s. tedy znamenají kastrace hlavní a největší úkol do budoucna, tak aby bylo možno je dělat ve značném rozsahu a mít tak skutečně zásadní a dlouhodobý vliv na situaci psů v zemi.